Les Franskenfolie

Stand Up på fransk i Oslo & Franskspråklige arrangementer i Oslo

 Å LE PÅ SITT EGET SPRÅK ER UVURDERLIG!