Våre workshops og sommerskolen/ferieklubben

“Franskkurs.Les Mousquetaires” er helfranske workshops for barn i alderen 3 til 12 år i helger og i skoleferier.

Vår erfaring fra et fransk-norsk skolemiljø har vist oss at det er i den tidlige barndommen at språklæringen skjer spontant og uanstrengt. 

 Mellom 3 og 8 års alder tilegner barn seg 80 % av sin intellektuelle kapasitet, noe som forklarer hvor effektiv tidlig språklæring er.

I en kontekst av total fordypning er små barn i stand til å imitere, registrere og gjenskape lydene i det nye språket. Lek og moro er drivkraften bak læringenFranskkurs.Les Mousquetaires er en del av denne lekne tilnærmingen: Musketerverkstedene er ikke kurs i tradisjonell forstand!

Les Mousquetaires” retter seg også mot barn som allerede er tospråklige. Vi gir dem muligheten til å leke, lære og få venner … på fransk, uten skrivebok og uten lekser.

Så heldige våre små musketerer er som får møte to ulike kulturer fra en så tidlig alder! Det vil være en ekstra ressurs i deres personlige, intellektuelle og sosiale utvikling.

                     Slik fungerer verkstedene :

Undervisningsmetodene varierer avhengig av barnas alder. Men kreative aktiviteter og lek (barnerim og sanger, teater, spill, kunst og håndverk, naturfag, matlaging) er hovedelementene i musketerenes tilnærming.

Undervisningen varer halvannen time og foregår utelukkende på fransk.

Aktivitetene gjennomføres i små grupper på samme alder. En liten gruppe oppmuntrer til diskusjon, selvtillit og spontan deltakelse.

Vi tilbyr temaaktiviteter for å gi barna et miljø der de kan oppdage, lære og utvikle seg samtidig som de har det gøy.

Deltakerne går regelmessig hjem med egne kreasjoner (gjenstander, malerier, filmer), og for at foreldrene skal kunne følge med på aktivitetene, setter barna opp forestillinger (show, åpne dager, teselskaper osv.).Se “planlegging” for tidspunkter og datoer for workshops.

For tider og datoer for workshops 1 – 3 år, se her.

For tider og datoer for workshops 3 – 10 år, se her.