VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK OG SALG AV NETTSTEDET LESMOUSQUETAIRES

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK OG SALG AV NETTSTEDET
MUSKETERER
I. VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK
ARTIKKEL 1. JURIDISK INFORMASJON
I henhold til lovloven § 6 2004-575 i juni 21, 2004 for tillit til den digitale økonomien, spesifiserer denne artikkelen identiteten til de ulike interessentene i løpet av implementering og oppfølging.
Nettstedet LESMOUSQUETAIRES er publisert av:

LESMOUSQUETAIRES AS, med hovedkontor i Drammensveien 83, 0271 oslô, NORGE, og registrert på Org nr: 915 629 393.
Telefon: 412 59 671 / 944 79 964 / E-postadresse: Lesmousquetairesoslo@gmail.com.
Nettstedets redaktør er:
Mr. Gwennael, jeg er her.
LESMOUSQUETAIRES-nettstedet er vert for:
DTPARC, med hovedkontor på 46 rue de Provence, 75009 Paris FRANKRIKE
Telefonnummer: '33633530563'
ARTIKKEL 2. PRESENTASJON AV NETTSTEDET
LesMOUSQUETAIRES-nettstedet har som mål å:
Online kurs og workshops
ARTIKKEL 3. Kontakt
For spørsmål eller forespørsler om informasjon om nettstedet, eller rapporter om ulovlig innhold eller aktiviteter, kan brukeren kontakte utgiveren på følgende e-postadresse: webmaster@2006.dtparc.com eller sende et anbefalt brev med bekreftelse til: LESMOUSQUETAIRES AS – Drammensveien 83, 0271 oslô, NORGE
ARTIKKEL 4. AKSEPT AV VILKÅR FOR BRUK
Tilgang og bruk av nettstedet er underlagt aksept og overholdelse av disse generelle vilkårene for bruk.
Utgiveren forbeholder seg retten til å endre nettstedet og tjenestene når som helst og uten varsel, samt disse CGUene, spesielt for å tilpasse seg utviklingen av nettstedet ved å gjøre nye funksjoner tilgjengelige eller fjerning eller endring av eksisterende funksjoner.
Det er derfor tilrådelig for brukeren å referere før noen navigasjon til den nyeste versjonen av CGUs, tilgjengelig når som helst på nettstedet. I tilfelle en uenighet med CGUs, kan ingen bruk av nettstedet gjøres av brukeren.
ARTIKKEL 5. TILGANG OG NAVIGASJON

Utgiveren implementerer de tekniske løsningene til rådighet for å gi tilgang til nettstedet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det kan imidlertid når som helst suspendere, begrense eller avbryte tilgangen til nettstedet eller bestemte sider på nettstedet for å gjøre oppdateringer, endringer i innholdet eller andre handlinger som anses nødvendig for at nettstedet skal fungere som det skal.
Tilkoblingen og navigasjonen på NETTSTEDET LESMOUSQUETAIRES er verdt full aksept av disse generelle bruksvilkårene, uavhengig av de tekniske tilgangsmidlene og terminalene som brukes.
Disse CGUene gjelder, etter behov, for enhver variasjon eller utvidelse av nettstedet på eksisterende eller fremtidige sosiale og/eller fellesskapsnettverk.
ARTIKKEL 6. ADMINISTRASJON AV NETTSTED
For riktig administrasjon av nettstedet, vil utgiveren kunne:
– suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet, reservere tilgang til nettstedet, eller visse deler av nettstedet, til en bestemt kategori av bruker;
– fjerne all informasjon som kan forstyrre operasjonen eller i strid med nasjonale eller internasjonale lover, eller med reglene i Neétiquette;
– suspendere nettstedet for å gjøre oppdateringer.
ARTIKKEL 7. TJENESTER RESERVERT FOR REGISTRERTE BRUKERE
7.1 REGISTRERING
Tilgang til visse tjenester, inkludert alle betalte tjenester, er betinget av brukerregistrering.
Registrering og tilgang til nettstedets tjenester er reservert utelukkende for juridisk dyktige personer som har fylt ut og validert registreringsskjemaet som er tilgjengelig online på LESMOUSQUETAIRES-nettstedet, samt disse generelle vilkårene for bruk.
Når du registrerer deg, godtar brukeren å gi nøyaktig, oppriktig og oppdatert informasjon om sin person og hans sivilstatus. Brukeren må også sjekke dataene på ham regelmessig for å opprettholde nøyaktigheten.
Brukeren må derfor oppgi en gyldig e-postadresse, der nettstedet vil sende bekreftelse på registreringen til sine tjenester. En e-postadresse kan ikke brukes flere ganger til å registrere seg for tjenester.
All kommunikasjon gjort av LESMOUSQUETAIRES og dets partnere anses derfor å ha blitt mottatt og lest av brukeren. Sistnevnte forplikter seg til regelmessig å konsultere meldingene mottatt på denne e-postadressen og å svare innen rimelig tid om nødvendig.
Kun én registrering for nettstedets tjenester er tillatt per person.
Brukeren er tildelt en identifikator slik at han får tilgang til et område som er reservert for ham (heretter "Personlig plass"), i tillegg til å skrive inn passordet hans.
ID og passord kan endres online av brukeren i deres personlige plass. Passordet er personlig og konfidensielt, så brukeren samtykker i å ikke dele det med tredjeparter.
I alle fall forbeholder THREAR seg muligheten til å nekte en forespørsel om å registrere seg for tjenestene i tilfelle brukerens manglende overholdelse av bestemmelsene i disse generelle vilkårene for bruk.
7.2 AVMELDING
Den regelmessig registrerte brukeren vil kunne be om sin utmelding når som helst ved å gå til den dedikerte siden i sitt personlige rom. Enhver opt-out av nettstedet vil tre i kraft umiddelbart etter at brukeren har fylt ut skjemaet som er gitt for dette formålet.
ARTIKKEL 8. Ansvar
Utgiveren er kun ansvarlig for innholdet det har redigert selv.
Utgiveren er ikke ansvarlig:
– i tilfelle tekniske problemer eller feil, datamaskin eller nettsted kompatibilitet med maskinvare eller programvare;
– direkte eller indirekte skade, materiale eller uvesentlig, forutsigbar eller uforutsigbar som følge av bruk eller vanskeligheter med bruk av nettstedet eller dets tjenester;
– iboende funksjoner på Internett, inkludert de som er relatert til upålitelighet og mangel på sikkerhet for informasjon som sirkulerer der;
– ulovlig innhold eller aktiviteter som bruker nettstedet hans uten riktig kjennskap til loven nr.
Videre kan nettstedet ikke garantere nøyaktigheten, fullstendigheten og nyheten om informasjonen som er spredt der.
Brukeren er ansvarlig for:
– beskyttelse av maskinvare og data;
– hvordan den bruker nettstedet eller dets tjenester;
– hvis det ikke respekterer brevet eller ånden av disse CGU.
ARTIKKEL 9. Hyperkoblinger
Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger som peker til andre nettsteder som LESMOUSQUETAIRES ikke kontrollerer. Til tross for forhåndsrevisjoner og regelmessige kontroller utført av utgiveren, påtar utgiveren seg ikke noe ansvar for innholdet som finnes på disse nettstedene.
Utgiveren autoriserer etablering av hyperkoblinger til en side eller et dokument på nettstedet, forutsatt at implementeringen av disse koblingene ikke utføres for kommersielle eller reklameformål.
I tillegg er det nødvendig med tidligere informasjon fra redigeringsprogrammet for området før en hyperkobling er på plass.
Nettsteder som sprer informasjon som er ulovlig, voldelig, polemisk, pornografisk, fremmedfiendtlig eller som kan fornærme følsomheten til det største antallet mennesker, er utelukket fra denne autorisasjonen.
Til slutt forbeholder LESMOUSQUETAIRES seg retten til å få en hyperkobling som peker til nettstedet sitt fjernet når som helst, hvis nettstedet anser det ikke i samsvar med sin redaksjonelle politikk.
ARTIKKEL 10. DATAINNSAMLING
Nettstedet er unntatt fra rapportering til National Commission for Information Technology and Freedoms (CNIL) så lenge det ikke samler inn brukerdata.
ARTIKKEL 11. Informasjonskapsler
Nettstedet bruker til slutt "cookie" teknikker for å behandle trafikkstatistikk og informasjon, lette navigasjon og forbedre tjenesten for brukerkomfort, som kan motsette seg registrering av disse "cookies" ved å sette opp navigasjonsprogramvaren.
ARTIKKEL 12. Immaterielle
Struktureringen av nettstedet, men også tekster, grafikk, bilder, fotografier, lyder, videoer og dataprogrammer som komponerer det er utgiverens eiendom og er beskyttet som sådan av lovene som gjelder under intellektuell eiendom.
Enhver representasjon, reproduksjon, tilpasning eller delvis eller total utnyttelse av innholdet, varemerker og tjenester som tilbys av nettstedet, ved enhver prosess, uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra utgiveren, er strengt forbudt og vil sannsynligvis utgjøre krenkelse i henhold til artikkel L. 335-2 og følge av åndsverkskoden. Dette er med unntak av elementer som er uttrykkelig utpekt som rettighetsfrie på nettstedet.
Tilgang til nettstedet er ikke verdt anerkjennelse av en rettighet, og gir generelt ikke noen immaterielle rettigheter knyttet til et element av nettstedet, som forblir utgiverens eksklusive eiendom.
Brukeren har ikke lov til å skrive inn data på nettstedet som vil endre eller kan endre innholdet eller utseendet.
ARTIKKEL 13. GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON
Disse generelle vilkårene for bruk er underlagt fransk lov. I tilfelle en tvist og i fravær av en minnelig avtale, vil tvisten bli brakt inn for de franske domstolene i samsvar med reglene for jurisdiksjon i kraft.
LesMOUSQUETAIRES-nettstedet ønsker deg en utmerket navigasjon!
Ii.. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG
Innledningen
Nettstedet er publisert av selgeren LESMOUSQUETAIRES AS, hvis hovedkontor ligger i Drammensveien 83, 0271 oslô, NORGE, og registrert på Org nr: 915 629 393.

Selgeren er ikke underlagt mva i henhold til § 293 B i CGI.

Følgende bestemmelser er ment å definere de generelle salgsbetingelsene på LESMOUSQUETAIRES nettsted
Disse salgsbetingelsene ('CGV') definerer selgerens og hans klients kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser i forbindelse med et eksternt og elektronisk salg av varer og produkter.
CGVs utelukkende styre forholdet mellom selgeren og kunden.
CV-ene uttrykker partenes fulle forpliktelser. Kunden anses å akseptere dem uten forbehold, ellers vil hans ordre ikke bli validert.
Hvis det er tvil om en av salgsbetingelsene, gjelder praksisen i kraft i fjernsalgssektoren av selskaper med hovedkontor i Frankrike og forbrukerloven.
Selgeren forbeholder seg retten til å endre CV-ene på ad hoc-basis. Endringene vil gjelde så snart de er lagt ut på nettet.
ARTIKKEL 1. KATALOG ELLER NETTBUTIKK
Gjennom nettstedet gir selgeren kunden en katalog eller nettbutikk som nøyaktig viser produktene som selges, uten at fotografiene har en kontraktsmessig verdi.
Produktene er beskrevet og presentert med størst mulig nøyaktighet. Men i tilfelle feil eller utelatelser i presentasjonen, kan selgeren ikke være ansvarlig for dette.
Produktene tilbys innenfor grensene for tilgjengelige aksjer.
Priser og avgifter knyttet til salg av produktene er spesifisert i katalogen eller nettbutikken.
ARTIKKEL 2. Pris
Selgeren forbeholder seg retten til å endre sine priser når som helst ved å publisere dem på nettet.
Bare de gjeldende prisene som er angitt på tidspunktet for bestillingen, gjelder, avhengig av tilgjengeligheten av produktene på den datoen.
Prisene vises i euro (unntatt skatter og alle skatter inkludert) og tar ikke hensyn til leveringskostnader, som belastes ekstra. Leveringsgebyret angis før kunden validerer ordren.
Prisene tar hensyn til skatter som gjelder på dagen for bestillingen, og eventuelle endringer i satsen for disse avgiftene vil automatisk bli overført til prisen på produktene i katalogen eller nettbutikken. Hvis en eller flere skatter eller bidrag, inkludert miljøbidrag, skulle opprettes eller endres, både opp og ned, kan denne endringen overføres til salgsprisen på produktene.
Det totale beløpet for ordren (inkludert alle avgifter) og leveringskostnader angis før endelig validering av bestillingen.
Betalingen av hele prisen må gjøres på tidspunktet for bestillingen.
ARTIKKEL 3. BESTILL ONLINE
Kunden har muligheten til å fylle ut en bestilling online ved hjelp av et elektronisk skjema. Ved å fylle ut det elektroniske skjemaet, aksepterer kunden prisen og beskrivelsen av produktene.
Kunden må godta ved å klikke på de nåværende vilkårene og betingelsene for salg, for at bestillingen skal validert.
Kunden må oppgi en gyldig e-postadresse og leveringsadresse og anerkjenner etter disse vilkårene og betingelsene at enhver utveksling med selgeren kan finne sted gjennom denne adressen.
Kunden må også velge leveringsmåten og validere betalingsmåten.
Selgeren forbeholder seg retten til å blokkere kundens bestilling i tilfelle en standard, feilaktig adresse eller andre problemer på kundens konto til problemet er løst.
ARTIKKEL 4. BEKREFTELSE OG BETALING AV BESTILLINGEN
Dette er en ordre med betalingsforpliktelse, noe som betyr at bestillingen innebærer en betaling fra kunden.
4.1 BETALING
Kunden foretar betalingen på tidspunktet for den endelige valideringen av ordren ved å angi kredittkortnummeret hans.
Kunden forsikrer selgeren om at han har de nødvendige autorisasjonene til å bruke denne betalingsmåten og anerkjenner at informasjonen som er gitt for dette formålet, er verdt bevis på hans samtykke til salget med hensyn til forfall av summene som forfaller i henhold til bestillingen.
I tilfelle en tvist eller uredelig bruk av bankkortet uten fysisk bruk av bankkortet (bruk av kredittkortnummeret), kan alle utfordre innen 70 dager etter datoen for transaksjonen ved å sende inn et krav i henhold til følgende vilkår, slik at selgeren vil betale for kostnadene ved salget og returnere den omstridte summen. :
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
Enhver utfordring som ikke er gjort i reglene som er angitt ovenfor, og innenfor tidsfristene vil ikke bli tatt hensyn til og vil frikjenne selgeren for noe ansvar.
Selgeren har satt på plass en prosedyre for å verifisere bestillinger og betalingsmåter for å med rimelighet garantere det mot enhver uredelig bruk av et betalingsmiddel, blant annet ved å be kunden om identifikasjonsdata.
Ved avslag på autorisasjon til å betale med kredittkort av akkrediterte byråer eller ved manglende betaling, forbeholder selgeren seg retten til å suspendere eller kansellere bestillingen og leveringen.
Selgeren forbeholder seg også retten til å nekte en ordre fra en kjøper som ikke helt eller delvis har avgjort en tidligere ordre eller som en betalingstvist venter med.
4.2 BEKREFTELSE
Ved mottak av validering av kjøp og betaling av kunden, selgeren sender kunden, på e-postadressen han har angitt, bekreftelse på mottak av bestillingen og en kopi av kontrakten som skal skrives ut.

Selgeren er pålagt å sende en faktura til kunden under levering.
Kunden kan be om at fakturaen sendes til en annen adresse enn leveringsadressen ved å sende en forespørsel til kundeservice (se kontaktinformasjon nedenfor) før levering.
I tilfelle et produkts utilgjengelighet, vil selgeren holde kunden informert via e-post så snart som mulig for å kansellere bestillingen for det produktet og refundere den tilknyttede prisen, med resten av bestillingen gjenværende firma og endelig.
Kunden kan fortsatt hevde sin angrerett innen 14 dager etter at informasjonen om utilgjengeligheten av produktet har blitt adressert til ham.
Hvis du har spørsmål om sporing av en bestilling, kan kunden kontakte kundeservice ved følgende kontaktinformasjon:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
ARTIKKEL 5. ELEKTRONISK SIGNATUR
I samsvar med bestemmelsene i act 2000-230 av mars 13, 2000, online levering av kjøperens kredittkortnummer og den endelige valideringen av ordren er nødvendig for å bevise kundens avtale, forfalt betaling av ordren, signatur og uttrykkelig aksept av alle transaksjoner gjort.
ARTIKKEL 6. BEVIS PÅ TRANSAKSJONEN
Kommunikasjon, bestillinger og betalinger mellom kunden og selgeren kan bevises gjennom datastyrte poster, lagret i selgerens datasystemer under rimelige sikkerhetsforhold. Ordrer og fakturaer arkiveres på et pålitelig og holdbart medium som spesielt anses som et bevismiddel.
ARTIKKEL 7. BETALINGSMODUS
Alle betalingsmåter som er gjort tilgjengelige for kunden, er oppført på selgerens nettsted. Kunden forsikrer selgeren om at han har de nødvendige tillatelsene til å bruke betalingsmetoden som er valgt av ham, når han bestiller.
ARTIKKEL 8. Levering
Levering gjøres først etter betaling av selgerens bankorgan har bekreftet.
Produktene leveres til adressen som er angitt av kunden på det elektroniske skjemaet verdt å bestille, må kunden sikre nøyaktigheten.
Eventuelle pakker som returneres til selgeren på grunn av en feil eller ufullstendig leveringsadresse, vil bli re-forsendelse på kundens bekostning.
Bortsett fra i tilfelle force majeure, levering finner sted, avhengig av modus valgt av kunden, innen følgende tidsrammer:
________
8.1 FORSINKET LEVERING OG FORDØMMELSE
Ved leveringsforsinkelse vil selgeren informere kunden, som kan fordømme kontrakten og be om å bli refundert innen 14 dager etter denne informasjonen.
Full refusjon av produktet og leveringskostnadene, eller forsendelsesgebyrer om nødvendig, gjøres deretter.
Denne oppsigelsen av kontrakten må tas opp i samsvar med følgende vilkår:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
All informasjon som ikke er utført i reglene som er definert ovenfor og innenfor den tildelte tiden, vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren av noe ansvar overfor kunden.
8.2 BEKREFTELSE AV ORDRE
Hvis den opprinnelige emballasjen på leveringstidspunktet er skadet, revet, åpnet, må kunden sjekke tilstanden til produktene. Hvis de har blitt skadet, må kjøperen nekte pakken og notere en reservasjon på leveringskupongen.
Kunden må angi på leveringsbilagn, og i håndskrevet form, enhver anomali om leveringen.
Produktverifisering anses å være utført så lenge kunden, eller en person autorisert av ham, har signert leveringsordren.
Kunden bør, om nødvendig, informere selgeren om hans reservasjoner i henhold til følgende vilkår:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
Eventuelle reservasjoner som ikke er gjort i reglene som er angitt ovenfor, og innen tidsfristene vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren for noe ansvar overfor kunden.
Ved mottak av kravet vil selgeren tilordne et utvekslingsnummer av det berørte produktet eller produktene og sende det til kunden via e-post.
8.3 LEVERINGSFEIL
I tilfelle en leveringsfeil og/eller manglende overholdelse av produktene i forhold til indikasjonene på bestillingen, gjør kunden sitt krav til selgeren på samme leveringsdag eller senest den første arbeidsdagen etter levering.
Kravet kan gjøres på følgende vilkår:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
Eventuelle krav som ikke er fremsatt i reglene som er angitt ovenfor, og innen fristen vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren for noe ansvar overfor kunden.
8.4 BESTILLINGSRETUR

Produktet som skal byttes eller refunderes må returneres til selgeren som helhet og i originalemballasjen, i henhold til følgende vilkår:
________
Ethvert krav eller retur som ikke er gjort innenfor reglene ovenfor og innen den tildelte tiden vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren av noe ansvar overfor kunden.
Ethvert produkt som skal byttes eller refunderes må returneres til selgeren som helhet og i originalemballasjen. Returkostnadene er kundens ansvar.
ARTIKKEL 9. PRODUKTGARANTIER
Selgeren er ansvarlig for overholdelse av produktene med kontrakten.
Kunden kan komme med en søknad i henhold til den juridiske garantien for overholdelse, i samsvar med bestemmelsene i artikkel L. 211-4 i forbrukerloven, eller under garanti for feil i artikkel 1641 og oppfølging av sivilloven.
Det er indikert for kunden at selgeren ikke er produsent av alle produkter presentert under lov 98-389 av 19 mai 1998 knyttet til ansvar for defekte produkter.
9.1 GARANTI FOR SAMSVAR
Kunden har 2 år fra det tidspunktet produktet utstedes for å implementere den juridiske garantien for overholdelse.
Som sådan kan det velge mellom å reparere eller erstatte eiendommen, under betingelsene som er fastsatt i artikkel L. 211-9 i forbrukerloven.
Kunden er ikke pålagt å rapportere bevis på manglende overholdelse innen 6 måneder (24 måneder per 18.
9.2 VISEGARANTI
Kunden, hvis han implementerer garantien for feil fastsatt i artikkel 1641 og følgende av civil code, vil kunne velge mellom oppløsning av salget eller en reduksjon i prisen, i samsvar med artikkel 1644 i civil code.

ARTIKKEL 10. PRODUKTET UTILGJENGELIGHET OG REFUSJON
Hvis et produkt ikke er bestilt, blir kunden varslet via e-post.
Kunden vil ha mulighet til å kansellere bestillingen og vil ha valget mellom refusjon av summene betalt av ham innen 30 dager senest av betalingen, eller utveksling av produktet.
ARTIKKEL 11. RETT TIL TILBAKETREKKING
Kunden kan hevde sin rett til å trekke tilbake og returnere produktet innen 14 virkedager etter levering.
Kunden vil hevde sin angrerett ved å kontakte kundeservice: ASDrammensveien 83.0271 oslô, NORGE
Etter å ha avslørt beslutningen om å recant, har klienten deretter 14 dager på seg til å returnere eller returnere eiendommen.
Tilbaketrekking eller retur som ikke er gjort innenfor de regler som er definert ovenfor og innen den tildelte tiden, vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren for noe ansvar overfor kunden.
Kunden vil kunne be om bytte eller refusjon av det returnerte produktet, uten straff, med unntak av returgebyrene som forblir på hans bekostning.
Retur eller bytte av produktet kan bare aksepteres for produkter som helhet, intakt og i sin opprinnelige tilstand, spesielt med en komplett, intakt og salgbar emballasje.
Enkelte produkter, på grunn av sin egen kvalitet, kan ikke være underlagt angreretten og kan ikke refunderes, spesielt, men ikke utelukkende, produktene som dekkes av artikkel L. 121-21-8 i forbrukerloven, nemlig:
– ethvert skreddersydd produkt – ethvert produkt som ikke av natur kan sendes på nytt – et hvilket som helst bedervelig produkt – et hvilket som helst videoprodukt – ethvert trykkprodukt- etc.
Selgeren må refundere kunden for alle de betalte summene, inkludert leveringsgebyret, innen 14 dager etter at varene er tilbake eller bestått bevis på forsendelsen av disse varene.

ARTIKKEL 12. DATABESKYTTELSE
Selgeren vil holde bevis på transaksjonen i sine datasystemer og under rimelige sikkerhetsforhold, inkludert bestillingen og fakturaen.
Selgeren garanterer sin klient beskyttelse av kundens personopplysninger.
I denne effekten kom selgeren med en uttalelse til CNIL under
Kunden har rett til å få tilgang til, endre og slette informasjonen som samles inn, blant annet ved å kontakte kundeservice i følgende termer:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83.0271 oslô, NORGE.
ARTIKKEL 13. FORCE MAJEURE
Partene vil bli fritatt fra sine forpliktelser, i tilfelle at en omstendighet utenfor deres kontroll, utgjør et tilfelle av force majeure, hindrer deres henrettelse. Partenes forpliktelser vil bli suspendert.
Partiet som påberoper seg en slik situasjon må varsle den andre parten umiddelbart, til sin forekomst og forsvinning.
Alle uimotståelige fakta eller omstendigheter, utenfor partene, uforutsigbare, uunngåelige, utover partenes vilje, og som ikke kan forhindres av partene, til tross for all rimelig mulig innsats, definert som sådan av fransk rettsvitenskap og spesielt blokkering av transportmidler eller forsyninger, jordskjelv, branner, stormer anses å være , oversvømmelser, lyn og nedstengning av telekommunikasjonsnettverk.
Hvis saken om force majeure varer lenger enn tre måneder, kan disse vilkårene bli avsluttet av den fornærmede parten.
ARTIKKEL 14. DELVIS NULLITET
Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene for salg skulle erklæres ugyldig ved lov, forskrift eller endelig avgjørelse av en fransk domstol, vil de andre bestemmelsene beholde sin fulle styrke og omfang.
ARTIKKEL 15. GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON
Selgeren er bosatt i Frankrike på en stabil og bærekraftig måte å effektivt utføre sin aktivitet, uavhengig av, som en juridisk person, plasseringen av hans hovedkontor.
Disse CV-ene er også underlagt anvendelsen av fransk lov, unntatt bestemmelsene i Wien-konvensjonen.
I tilfelle en tvist eller klage, vil kunden først henvende seg til selgeren for en minnelig løsning.
I fravær av en minnelig avtale, kunden, hvis han kontrakter som forbruker, kan starte saksbehandling for retten av hans valg, og hvis han kontrakter som profesjonell, kan starte forhandlinger for retten av stedet for selgerens hovedkontor.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK OG SALG AV NETTSTEDET
MUSKETERER
I. VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK
ARTIKKEL 1. JURIDISK INFORMASJON
I henhold til lovloven § 6 2004-575 i juni 21, 2004 for tillit til den digitale økonomien, spesifiserer denne artikkelen identiteten til de ulike interessentene i løpet av implementering og oppfølging.
Nettstedet LESMOUSQUETAIRES er publisert av:

LESMOUSQUETAIRES AS, med hovedkontor i Drammensveien 83, 0271 oslô, NORGE, og registrert på Org nr: 915 629 393.
Telefon: 412 59 671 / 944 79 964 / E-postadresse: Lesmousquetairesoslo@gmail.com.
Nettstedets redaktør er:
Mr. Gwennael, jeg er her.
LESMOUSQUETAIRES-nettstedet er vert for:
DTPARC, med hovedkontor på 46 rue de Provence, 75009 Paris FRANKRIKE
Telefonnummer: '33633530563'
ARTIKKEL 2. PRESENTASJON AV NETTSTEDET
LesMOUSQUETAIRES-nettstedet har som mål å:
Online kurs og workshops
ARTIKKEL 3. Kontakt
For spørsmål eller forespørsler om informasjon om nettstedet, eller rapporter om ulovlig innhold eller aktiviteter, kan brukeren kontakte utgiveren på følgende e-postadresse: webmaster@2006.dtparc.com eller sende et anbefalt brev med bekreftelse til: LESMOUSQUETAIRES AS – Drammensveien 83, 0271 oslô, NORGE
ARTIKKEL 4. AKSEPT AV VILKÅR FOR BRUK
Tilgang og bruk av nettstedet er underlagt aksept og overholdelse av disse generelle vilkårene for bruk.
Utgiveren forbeholder seg retten til å endre nettstedet og tjenestene når som helst og uten varsel, samt disse CGUene, spesielt for å tilpasse seg utviklingen av nettstedet ved å gjøre nye funksjoner tilgjengelige eller fjerning eller endring av eksisterende funksjoner.
Det er derfor tilrådelig for brukeren å referere før noen navigasjon til den nyeste versjonen av CGUs, tilgjengelig når som helst på nettstedet. I tilfelle en uenighet med CGUs, kan ingen bruk av nettstedet gjøres av brukeren.
ARTIKKEL 5. TILGANG OG NAVIGASJON

Utgiveren implementerer de tekniske løsningene til rådighet for å gi tilgang til nettstedet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det kan imidlertid når som helst suspendere, begrense eller avbryte tilgangen til nettstedet eller bestemte sider på nettstedet for å gjøre oppdateringer, endringer i innholdet eller andre handlinger som anses nødvendig for at nettstedet skal fungere som det skal.
Tilkoblingen og navigasjonen på NETTSTEDET LESMOUSQUETAIRES er verdt full aksept av disse generelle bruksvilkårene, uavhengig av de tekniske tilgangsmidlene og terminalene som brukes.
Disse CGUene gjelder, etter behov, for enhver variasjon eller utvidelse av nettstedet på eksisterende eller fremtidige sosiale og/eller fellesskapsnettverk.
ARTIKKEL 6. ADMINISTRASJON AV NETTSTED
For riktig administrasjon av nettstedet, vil utgiveren kunne:
– suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet, reservere tilgang til nettstedet, eller visse deler av nettstedet, til en bestemt kategori av bruker;
– fjerne all informasjon som kan forstyrre operasjonen eller i strid med nasjonale eller internasjonale lover, eller med reglene i Neétiquette;
– suspendere nettstedet for å gjøre oppdateringer.
ARTIKKEL 7. TJENESTER RESERVERT FOR REGISTRERTE BRUKERE
7.1 REGISTRERING
Tilgang til visse tjenester, inkludert alle betalte tjenester, er betinget av brukerregistrering.
Registrering og tilgang til nettstedets tjenester er reservert utelukkende for juridisk dyktige personer som har fylt ut og validert registreringsskjemaet som er tilgjengelig online på LESMOUSQUETAIRES-nettstedet, samt disse generelle vilkårene for bruk.
Når du registrerer deg, godtar brukeren å gi nøyaktig, oppriktig og oppdatert informasjon om sin person og hans sivilstatus. Brukeren må også sjekke dataene på ham regelmessig for å opprettholde nøyaktigheten.
Brukeren må derfor oppgi en gyldig e-postadresse, der nettstedet vil sende bekreftelse på registreringen til sine tjenester. En e-postadresse kan ikke brukes flere ganger til å registrere seg for tjenester.
All kommunikasjon gjort av LESMOUSQUETAIRES og dets partnere anses derfor å ha blitt mottatt og lest av brukeren. Sistnevnte forplikter seg til regelmessig å konsultere meldingene mottatt på denne e-postadressen og å svare innen rimelig tid om nødvendig.
Kun én registrering for nettstedets tjenester er tillatt per person.
Brukeren er tildelt en identifikator slik at han får tilgang til et område som er reservert for ham (heretter "Personlig plass"), i tillegg til å skrive inn passordet hans.
ID og passord kan endres online av brukeren i deres personlige plass. Passordet er personlig og konfidensielt, så brukeren samtykker i å ikke dele det med tredjeparter.
I alle fall forbeholder THREAR seg muligheten til å nekte en forespørsel om å registrere seg for tjenestene i tilfelle brukerens manglende overholdelse av bestemmelsene i disse generelle vilkårene for bruk.
7.2 AVMELDING
Den regelmessig registrerte brukeren vil kunne be om sin utmelding når som helst ved å gå til den dedikerte siden i sitt personlige rom. Enhver opt-out av nettstedet vil tre i kraft umiddelbart etter at brukeren har fylt ut skjemaet som er gitt for dette formålet.
ARTIKKEL 8. Ansvar
Utgiveren er kun ansvarlig for innholdet det har redigert selv.
Utgiveren er ikke ansvarlig:
– i tilfelle tekniske problemer eller feil, datamaskin eller nettsted kompatibilitet med maskinvare eller programvare;
– direkte eller indirekte skade, materiale eller uvesentlig, forutsigbar eller uforutsigbar som følge av bruk eller vanskeligheter med bruk av nettstedet eller dets tjenester;
– iboende funksjoner på Internett, inkludert de som er relatert til upålitelighet og mangel på sikkerhet for informasjon som sirkulerer der;
– ulovlig innhold eller aktiviteter som bruker nettstedet hans uten riktig kjennskap til loven nr.
Videre kan nettstedet ikke garantere nøyaktigheten, fullstendigheten og nyheten om informasjonen som er spredt der.
Brukeren er ansvarlig for:
– beskyttelse av maskinvare og data;
– hvordan den bruker nettstedet eller dets tjenester;
– hvis det ikke respekterer brevet eller ånden av disse CGU.
ARTIKKEL 9. Hyperkoblinger
Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger som peker til andre nettsteder som LESMOUSQUETAIRES ikke kontrollerer. Til tross for forhåndsrevisjoner og regelmessige kontroller utført av utgiveren, påtar utgiveren seg ikke noe ansvar for innholdet som finnes på disse nettstedene.
Utgiveren autoriserer etablering av hyperkoblinger til en side eller et dokument på nettstedet, forutsatt at implementeringen av disse koblingene ikke utføres for kommersielle eller reklameformål.
I tillegg er det nødvendig med tidligere informasjon fra redigeringsprogrammet for området før en hyperkobling er på plass.
Nettsteder som sprer informasjon som er ulovlig, voldelig, polemisk, pornografisk, fremmedfiendtlig eller som kan fornærme følsomheten til det største antallet mennesker, er utelukket fra denne autorisasjonen.
Til slutt forbeholder LESMOUSQUETAIRES seg retten til å få en hyperkobling som peker til nettstedet sitt fjernet når som helst, hvis nettstedet anser det ikke i samsvar med sin redaksjonelle politikk.
ARTIKKEL 10. DATAINNSAMLING
Nettstedet er unntatt fra rapportering til National Commission for Information Technology and Freedoms (CNIL) så lenge det ikke samler inn brukerdata.
ARTIKKEL 11. Informasjonskapsler
Nettstedet bruker til slutt "cookie" teknikker for å behandle trafikkstatistikk og informasjon, lette navigasjon og forbedre tjenesten for brukerkomfort, som kan motsette seg registrering av disse "cookies" ved å sette opp navigasjonsprogramvaren.
ARTIKKEL 12. Immaterielle
Struktureringen av nettstedet, men også tekster, grafikk, bilder, fotografier, lyder, videoer og dataprogrammer som komponerer det er utgiverens eiendom og er beskyttet som sådan av lovene som gjelder under intellektuell eiendom.
Enhver representasjon, reproduksjon, tilpasning eller delvis eller total utnyttelse av innholdet, varemerker og tjenester som tilbys av nettstedet, ved enhver prosess, uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra utgiveren, er strengt forbudt og vil sannsynligvis utgjøre krenkelse i henhold til artikkel L. 335-2 og følge av åndsverkskoden. Dette er med unntak av elementer som er uttrykkelig utpekt som rettighetsfrie på nettstedet.
Tilgang til nettstedet er ikke verdt anerkjennelse av en rettighet, og gir generelt ikke noen immaterielle rettigheter knyttet til et element av nettstedet, som forblir utgiverens eksklusive eiendom.
Brukeren har ikke lov til å skrive inn data på nettstedet som vil endre eller kan endre innholdet eller utseendet.
ARTIKKEL 13. GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON
Disse generelle vilkårene for bruk er underlagt fransk lov. I tilfelle en tvist og i fravær av en minnelig avtale, vil tvisten bli brakt inn for de franske domstolene i samsvar med reglene for jurisdiksjon i kraft.
LesMOUSQUETAIRES-nettstedet ønsker deg en utmerket navigasjon!
Ii.. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG
Innledningen
Nettstedet er publisert av selgeren LESMOUSQUETAIRES AS, hvis hovedkontor ligger i Drammensveien 83, 0271 oslô, NORGE, og registrert på Org nr: 915 629 393.

Selgeren er ikke underlagt mva i henhold til § 293 B i CGI.

Følgende bestemmelser er ment å definere de generelle salgsbetingelsene på LESMOUSQUETAIRES nettsted
Disse salgsbetingelsene ('CGV') definerer selgerens og hans klients kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser i forbindelse med et eksternt og elektronisk salg av varer og produkter.
CGVs utelukkende styre forholdet mellom selgeren og kunden.
CV-ene uttrykker partenes fulle forpliktelser. Kunden anses å akseptere dem uten forbehold, ellers vil hans ordre ikke bli validert.
Hvis det er tvil om en av salgsbetingelsene, gjelder praksisen i kraft i fjernsalgssektoren av selskaper med hovedkontor i Frankrike og forbrukerloven.
Selgeren forbeholder seg retten til å endre CV-ene på ad hoc-basis. Endringene vil gjelde så snart de er lagt ut på nettet.
ARTIKKEL 1. KATALOG ELLER NETTBUTIKK
Gjennom nettstedet gir selgeren kunden en katalog eller nettbutikk som nøyaktig viser produktene som selges, uten at fotografiene har en kontraktsmessig verdi.
Produktene er beskrevet og presentert med størst mulig nøyaktighet. Men i tilfelle feil eller utelatelser i presentasjonen, kan selgeren ikke være ansvarlig for dette.
Produktene tilbys innenfor grensene for tilgjengelige aksjer.
Priser og avgifter knyttet til salg av produktene er spesifisert i katalogen eller nettbutikken.
ARTIKKEL 2. Pris
Selgeren forbeholder seg retten til å endre sine priser når som helst ved å publisere dem på nettet.
Bare de gjeldende prisene som er angitt på tidspunktet for bestillingen, gjelder, avhengig av tilgjengeligheten av produktene på den datoen.
Prisene vises i euro (unntatt skatter og alle skatter inkludert) og tar ikke hensyn til leveringskostnader, som belastes ekstra. Leveringsgebyret angis før kunden validerer ordren.
Prisene tar hensyn til skatter som gjelder på dagen for bestillingen, og eventuelle endringer i satsen for disse avgiftene vil automatisk bli overført til prisen på produktene i katalogen eller nettbutikken. Hvis en eller flere skatter eller bidrag, inkludert miljøbidrag, skulle opprettes eller endres, både opp og ned, kan denne endringen overføres til salgsprisen på produktene.
Det totale beløpet for ordren (inkludert alle avgifter) og leveringskostnader angis før endelig validering av bestillingen.
Betalingen av hele prisen må gjøres på tidspunktet for bestillingen.
ARTIKKEL 3. BESTILL ONLINE
Kunden har muligheten til å fylle ut en bestilling online ved hjelp av et elektronisk skjema. Ved å fylle ut det elektroniske skjemaet, aksepterer kunden prisen og beskrivelsen av produktene.
Kunden må godta ved å klikke på de nåværende vilkårene og betingelsene for salg, for at bestillingen skal validert.
Kunden må oppgi en gyldig e-postadresse og leveringsadresse og anerkjenner etter disse vilkårene og betingelsene at enhver utveksling med selgeren kan finne sted gjennom denne adressen.
Kunden må også velge leveringsmåten og validere betalingsmåten.
Selgeren forbeholder seg retten til å blokkere kundens bestilling i tilfelle en standard, feilaktig adresse eller andre problemer på kundens konto til problemet er løst.
ARTIKKEL 4. BEKREFTELSE OG BETALING AV BESTILLINGEN
Dette er en ordre med betalingsforpliktelse, noe som betyr at bestillingen innebærer en betaling fra kunden.
4.1 BETALING
Kunden foretar betalingen på tidspunktet for den endelige valideringen av ordren ved å angi kredittkortnummeret hans.
Kunden forsikrer selgeren om at han har de nødvendige autorisasjonene til å bruke denne betalingsmåten og anerkjenner at informasjonen som er gitt for dette formålet, er verdt bevis på hans samtykke til salget med hensyn til forfall av summene som forfaller i henhold til bestillingen.
I tilfelle en tvist eller uredelig bruk av bankkortet uten fysisk bruk av bankkortet (bruk av kredittkortnummeret), kan alle utfordre innen 70 dager etter datoen for transaksjonen ved å sende inn et krav i henhold til følgende vilkår, slik at selgeren vil betale for kostnadene ved salget og returnere den omstridte summen. :
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
Enhver utfordring som ikke er gjort i reglene som er angitt ovenfor, og innenfor tidsfristene vil ikke bli tatt hensyn til og vil frikjenne selgeren for noe ansvar.
Selgeren har satt på plass en prosedyre for å verifisere bestillinger og betalingsmåter for å med rimelighet garantere det mot enhver uredelig bruk av et betalingsmiddel, blant annet ved å be kunden om identifikasjonsdata.
Ved avslag på autorisasjon til å betale med kredittkort av akkrediterte byråer eller ved manglende betaling, forbeholder selgeren seg retten til å suspendere eller kansellere bestillingen og leveringen.
Selgeren forbeholder seg også retten til å nekte en ordre fra en kjøper som ikke helt eller delvis har avgjort en tidligere ordre eller som en betalingstvist venter med.
4.2 BEKREFTELSE
Ved mottak av validering av kjøp og betaling av kunden, selgeren sender kunden, på e-postadressen han har angitt, bekreftelse på mottak av bestillingen og en kopi av kontrakten som skal skrives ut.

Selgeren er pålagt å sende en faktura til kunden under levering.
Kunden kan be om at fakturaen sendes til en annen adresse enn leveringsadressen ved å sende en forespørsel til kundeservice (se kontaktinformasjon nedenfor) før levering.
I tilfelle et produkts utilgjengelighet, vil selgeren holde kunden informert via e-post så snart som mulig for å kansellere bestillingen for det produktet og refundere den tilknyttede prisen, med resten av bestillingen gjenværende firma og endelig.
Kunden kan fortsatt hevde sin angrerett innen 14 dager etter at informasjonen om utilgjengeligheten av produktet har blitt adressert til ham.
Hvis du har spørsmål om sporing av en bestilling, kan kunden kontakte kundeservice ved følgende kontaktinformasjon:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
ARTIKKEL 5. ELEKTRONISK SIGNATUR
I samsvar med bestemmelsene i act 2000-230 av mars 13, 2000, online levering av kjøperens kredittkortnummer og den endelige valideringen av ordren er nødvendig for å bevise kundens avtale, forfalt betaling av ordren, signatur og uttrykkelig aksept av alle transaksjoner gjort.
ARTIKKEL 6. BEVIS PÅ TRANSAKSJONEN
Kommunikasjon, bestillinger og betalinger mellom kunden og selgeren kan bevises gjennom datastyrte poster, lagret i selgerens datasystemer under rimelige sikkerhetsforhold. Ordrer og fakturaer arkiveres på et pålitelig og holdbart medium som spesielt anses som et bevismiddel.
ARTIKKEL 7. BETALINGSMODUS
Alle betalingsmåter som er gjort tilgjengelige for kunden, er oppført på selgerens nettsted. Kunden forsikrer selgeren om at han har de nødvendige tillatelsene til å bruke betalingsmetoden som er valgt av ham, når han bestiller.
ARTIKKEL 8. Levering
Levering gjøres først etter betaling av selgerens bankorgan har bekreftet.
Produktene leveres til adressen som er angitt av kunden på det elektroniske skjemaet verdt å bestille, må kunden sikre nøyaktigheten.
Eventuelle pakker som returneres til selgeren på grunn av en feil eller ufullstendig leveringsadresse, vil bli re-forsendelse på kundens bekostning.
Bortsett fra i tilfelle force majeure, levering finner sted, avhengig av modus valgt av kunden, innen følgende tidsrammer:
________
8.1 FORSINKET LEVERING OG FORDØMMELSE
Ved leveringsforsinkelse vil selgeren informere kunden, som kan fordømme kontrakten og be om å bli refundert innen 14 dager etter denne informasjonen.
Full refusjon av produktet og leveringskostnadene, eller forsendelsesgebyrer om nødvendig, gjøres deretter.
Denne oppsigelsen av kontrakten må tas opp i samsvar med følgende vilkår:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
All informasjon som ikke er utført i reglene som er definert ovenfor og innenfor den tildelte tiden, vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren av noe ansvar overfor kunden.
8.2 BEKREFTELSE AV ORDRE
Hvis den opprinnelige emballasjen på leveringstidspunktet er skadet, revet, åpnet, må kunden sjekke tilstanden til produktene. Hvis de har blitt skadet, må kjøperen nekte pakken og notere en reservasjon på leveringskupongen.
Kunden må angi på leveringsbilagn, og i håndskrevet form, enhver anomali om leveringen.
Produktverifisering anses å være utført så lenge kunden, eller en person autorisert av ham, har signert leveringsordren.
Kunden bør, om nødvendig, informere selgeren om hans reservasjoner i henhold til følgende vilkår:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
Eventuelle reservasjoner som ikke er gjort i reglene som er angitt ovenfor, og innen tidsfristene vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren for noe ansvar overfor kunden.
Ved mottak av kravet vil selgeren tilordne et utvekslingsnummer av det berørte produktet eller produktene og sende det til kunden via e-post.
8.3 LEVERINGSFEIL
I tilfelle en leveringsfeil og/eller manglende overholdelse av produktene i forhold til indikasjonene på bestillingen, gjør kunden sitt krav til selgeren på samme leveringsdag eller senest den første arbeidsdagen etter levering.
Kravet kan gjøres på følgende vilkår:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83 0271 oslô, NORGE
Eventuelle krav som ikke er fremsatt i reglene som er angitt ovenfor, og innen fristen vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren for noe ansvar overfor kunden.
8.4 BESTILLINGSRETUR

Produktet som skal byttes eller refunderes må returneres til selgeren som helhet og i originalemballasjen, i henhold til følgende vilkår:
________
Ethvert krav eller retur som ikke er gjort innenfor reglene ovenfor og innen den tildelte tiden vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren av noe ansvar overfor kunden.
Ethvert produkt som skal byttes eller refunderes må returneres til selgeren som helhet og i originalemballasjen. Returkostnadene er kundens ansvar.
ARTIKKEL 9. PRODUKTGARANTIER
Selgeren er ansvarlig for overholdelse av produktene med kontrakten.
Kunden kan komme med en søknad i henhold til den juridiske garantien for overholdelse, i samsvar med bestemmelsene i artikkel L. 211-4 i forbrukerloven, eller under garanti for feil i artikkel 1641 og oppfølging av sivilloven.
Det er indikert for kunden at selgeren ikke er produsent av alle produkter presentert under lov 98-389 av 19 mai 1998 knyttet til ansvar for defekte produkter.
9.1 GARANTI FOR SAMSVAR
Kunden har 2 år fra det tidspunktet produktet utstedes for å implementere den juridiske garantien for overholdelse.
Som sådan kan det velge mellom å reparere eller erstatte eiendommen, under betingelsene som er fastsatt i artikkel L. 211-9 i forbrukerloven.
Kunden er ikke pålagt å rapportere bevis på manglende overholdelse innen 6 måneder (24 måneder per 18.
9.2 VISEGARANTI
Kunden, hvis han implementerer garantien for feil fastsatt i artikkel 1641 og følgende av civil code, vil kunne velge mellom oppløsning av salget eller en reduksjon i prisen, i samsvar med artikkel 1644 i civil code.

ARTIKKEL 10. PRODUKTET UTILGJENGELIGHET OG REFUSJON
Hvis et produkt ikke er bestilt, blir kunden varslet via e-post.
Kunden vil ha mulighet til å kansellere bestillingen og vil ha valget mellom refusjon av summene betalt av ham innen 30 dager senest av betalingen, eller utveksling av produktet.
ARTIKKEL 11. RETT TIL TILBAKETREKKING
Kunden kan hevde sin rett til å trekke tilbake og returnere produktet innen 14 virkedager etter levering.
Kunden vil hevde sin angrerett ved å kontakte kundeservice: ASDrammensveien 83.0271 oslô, NORGE
Etter å ha avslørt beslutningen om å recant, har klienten deretter 14 dager på seg til å returnere eller returnere eiendommen.
Tilbaketrekking eller retur som ikke er gjort innenfor de regler som er definert ovenfor og innen den tildelte tiden, vil ikke bli tatt hensyn til og vil avlaste selgeren for noe ansvar overfor kunden.
Kunden vil kunne be om bytte eller refusjon av det returnerte produktet, uten straff, med unntak av returgebyrene som forblir på hans bekostning.
Retur eller bytte av produktet kan bare aksepteres for produkter som helhet, intakt og i sin opprinnelige tilstand, spesielt med en komplett, intakt og salgbar emballasje.
Enkelte produkter, på grunn av sin egen kvalitet, kan ikke være underlagt angreretten og kan ikke refunderes, spesielt, men ikke utelukkende, produktene som dekkes av artikkel L. 121-21-8 i forbrukerloven, nemlig:
– ethvert skreddersydd produkt – ethvert produkt som ikke av natur kan sendes på nytt – et hvilket som helst bedervelig produkt – et hvilket som helst videoprodukt – ethvert trykkprodukt- etc.
Selgeren må refundere kunden for alle de betalte summene, inkludert leveringsgebyret, innen 14 dager etter at varene er tilbake eller bestått bevis på forsendelsen av disse varene.

ARTIKKEL 12. DATABESKYTTELSE
Selgeren vil holde bevis på transaksjonen i sine datasystemer og under rimelige sikkerhetsforhold, inkludert bestillingen og fakturaen.
Selgeren garanterer sin klient beskyttelse av kundens personopplysninger.
I denne effekten kom selgeren med en uttalelse til CNIL under
Kunden har rett til å få tilgang til, endre og slette informasjonen som samles inn, blant annet ved å kontakte kundeservice i følgende termer:
LESMOUSQUETAIRES ASDrammensveien 83.0271 oslô, NORGE.
ARTIKKEL 13. FORCE MAJEURE
Partene vil bli fritatt fra sine forpliktelser, i tilfelle at en omstendighet utenfor deres kontroll, utgjør et tilfelle av force majeure, hindrer deres henrettelse. Partenes forpliktelser vil bli suspendert.
Partiet som påberoper seg en slik situasjon må varsle den andre parten umiddelbart, til sin forekomst og forsvinning.
Alle uimotståelige fakta eller omstendigheter, utenfor partene, uforutsigbare, uunngåelige, utover partenes vilje, og som ikke kan forhindres av partene, til tross for all rimelig mulig innsats, definert som sådan av fransk rettsvitenskap og spesielt blokkering av transportmidler eller forsyninger, jordskjelv, branner, stormer anses å være , oversvømmelser, lyn og nedstengning av telekommunikasjonsnettverk.
Hvis saken om force majeure varer lenger enn tre måneder, kan disse vilkårene bli avsluttet av den fornærmede parten.
ARTIKKEL 14. DELVIS NULLITET
Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene for salg skulle erklæres ugyldig ved lov, forskrift eller endelig avgjørelse av en fransk domstol, vil de andre bestemmelsene beholde sin fulle styrke og omfang.
ARTIKKEL 15. GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON
Selgeren er bosatt i Frankrike på en stabil og bærekraftig måte å effektivt utføre sin aktivitet, uavhengig av, som en juridisk person, plasseringen av hans hovedkontor.
Disse CV-ene er også underlagt anvendelsen av fransk lov, unntatt bestemmelsene i Wien-konvensjonen.
I tilfelle en tvist eller klage, vil kunden først henvende seg til selgeren for en minnelig løsning.
I fravær av en minnelig avtale, kunden, hvis han kontrakter som forbruker, kan starte saksbehandling for retten av hans valg, og hvis han kontrakter som profesjonell, kan starte forhandlinger for retten av stedet for selgerens hovedkontor.